SOLLIDEN RIDÅ vertikalmarkis manövreras inifrån med band eller med motor. Lämplig för små till medelstora fönster och fönsterpartier upp till 2,4 meter. Solliden ridå har linor vertikalt som styrning för bottenröret. Bottenröret är 25 mm i diameter.

Ladda hem produktblad

Ladda hem monteringsanvisning