SOLLIDEN är en enkel fallarmsmarkis som manövreras inifrån eller utifrån med band eller motor, alternativt manuellt med vev utifrån. Avsedd för mindre till medelstora fönster och balkonger samt fönsterpartier upp till 4,2 meters bredd. Passar också att seriekoppla till större längder upp till 12 meter. Balkongmarkisen är samma markis, Solliden – men monterad på balkongben (stödben) som spänns fast mellan golv och tak strax innanför balkongens framkant. Det ger en fristående markis som inte är fast monterad i byggnaden.