ATENA vertikalfallarmsmarkis är ett bra alternativ som har fler funktioner än en vanlig markis. Den stänger ute solljus och värme, skyddar mot direkt insyn samtidigt som den går att se ut genom. Denna modell är mindre känslig för vind, vilket gör den speciellt lämplig på höga höjder och vindutsatta ställen. Atena passar såväl till kontorslokaler, offentliga byggnader och sjukhus som till hemmet. Den passar för seriekoppling upp till 9 meter. Stativets färg kan anpassas till färgen på fastigheten.