SVANEHOLM RIDÅ vertikalmarkis med rund kasettlåda som skyddar markisduken mot väta och smuts när den är inrullad. Svaneholm manövreras inifrån med band eller med motor. Lämplig för mindre till medelstora fönster och fönsterpartier upp till 4 meter. Mycket lämplig att seriekoppla till större längder – upp till 12 meter vid motordrift. Svaneholm har linor vertikalt som styrning för bottenröret.