Produktdata:
Marcesas konstruktion med en längsgående
balk i mitten gör markisen stabilare och
duken mer spänd. Man får dessutom mer
rymd under markisen samt ett
effektivare skydd mot låg sol.

 

CLASSIC MARCESA är avsedd för villaterrasser, balkonger, uteserveringar, kiosker, butiker m fl där du behöver fri gånghöjd under markisen. Monteras på vägg eller i tak och kan kompletteras med skyddstak. Manövreras med motor eller manuellt med vev. Armarnas fallvinkel kan justeras steglöst. För att klara extra stark vind kan framkanten förankras med ett särskilt teleskopstag. Låt uteplatsens storlek styra storleken på markisen!